Declaració Responsable COVID

Seguint les instruccions del Departament d’Educació, les famílies dels alumnes de l’Institut o els mateixos alumnes, en començar el curs, han de signar una Declaració responsable COVID.

Llegiu-la atentament, atès que demana el vostre compromís i responsabilitat amb el compliment de les mesures sanitàries aplicables a tots els centres d’ensenyament.

Hi ha un model per alumnes menors de 18 anys i un altre per alumnes majors de 18 anys.

El primer dia de curs s’ha de lliurar signada al tutor/a respectiu, o en tot cas, durant la setmana, a l’hora de tutoria.

Podeu descarregar-la:

Declaració responsable menors 18 anys

Declaració responsables majors 18 anys