Accés a Cicles Formatius

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Informació i normativa gencat.cat: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/curs-preparacio-gs/

Informació de la preinscripció gencat.cat: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/curs-preparacio-gs/

Currículum, Condicions per la matrícula i Relació entre els ensenyaments i les opcions del curs d’accés (gencat.cat)

Calendari de matrícula al curs 2018-2019

del 10 al 13 de juliol Preinscripció al CAS ( Sol·licitud de preinscripció pdf icon  )
16 de juliol Llistat amb el barem provisional
del 16 al 17 de juliol Període de reclamacions
18 de juliol Llistat amb la puntuació definitiva
18 de juliol Llista d’admesos
del 18 al 20 de juliol Període de matrícula

 

Documentació i criteri de prioritat

Cal presentar com a documentació identificativa de l’alumne l’original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen).

Els menors d’edat també han de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 

La documentació acreditativa del criteri específic de prioritat (la qualificació obtinguda en el títol de tècnic/a o els estudis previs al·legats) és la següent:

  • persones que tenen un títol de tècnic/a: certificat acadèmic de la qualificació final del cicle,
  • persones matriculades en un cicle de grau mitjà d’FP el mateix curs acadèmic: còpia del resguard de la matrícula i certificat acadèmic del 4t curs d’ESO o del 1r curs de cicle amb la qualificació obtinguda (segons el cas), o certificat de superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o del curs específic d’accés als cicles de grau mitjà.