Videoconferències de Grau Mitjà

Totes les videoconferències de Grau Mitjà es realitzaran a partir de la setmana del 26  d’abril. Les videoconferències de Grau Superior es realitzaran a partir de la setmana del 10 de maig.

CICLE FORMATIU DIA HORA ENLLAÇ
Sistemes microinformàtics i xarxes Dilluns 3 de maig 18:30 sala_smx
Soldadura i caldereria Dimarts 27 d’abril 12:00 sala_soldadura
Rellotgeria Dimarts 27 d’abril 17:00 sala_rellotgeria
Perruqueria i cosmètica capil·lar Dilluns 3 de maig 15:00 sala_perruqueria
Estètica i bellesa Dimecres 28 d’abril 15:00 sala_eib
Electromecànica de vehicles Dimecres 28 d’abril 17:00 sala_emv
Carrosseria Dimecres 28 d’abril 19:00 sala_carrosseria
Videodiscjòquei i so Divendres 30 d’abril 12:00 sala_vdj