Dies de matrícula per a les assignacions del 18 de juliol:

  • Cicles Formatius de Grau Superior

Previament a venir a l’Institut, s’ha d’omplir el formulari de sol·licitud de matrícula

DILLUNS 17 juliolDIMARTS 18 juliolDIMECRES 19 juliolDIJOUS 20 juliolDIVENDRES 21 juliol
· Admin. Sistemes Informàtics i Xarxes
· Desenv. D'aplicacions Web
· Automoció (Grup Matí i Tarda)
· Disseny de Fabricació Mecànica

· Il·luminació i Trac. d'Imatge
· Producció d'Audiovisuals
· Realització d'Audiovisuals

· Caracterització i Maquillatge Prof.
· Sist. de Telecomunicacions i Informàtics
· Assessoria d'Imatge Pers.
· Estètica Integral i BenestarDILLUNS 24 Juliol
· Animacions en 3D (Grup Matí i Tarda)
· So (Grup Matí i Tarda)