Adjudicacions i formalitzacions

Data publicació:4/6/2021 12:30 hores

Data d’adjudicació del contracte: 4/6/2021 12:30 hores

Termini per a la formalització del contracte: De conformitat amb les previsions contingudes als articles 153.1 i 221.6.f de la Llei de contractes del sector públic, els procediments derivats de l’acord marc no requeriran formalització del contracte, i la notificació a les empreses de l’adjudicació dels contractes basats en acord marc serà substituïda per la publicació al perfil del contractant de l’Institut Mare de Déu de la Mercè.

Número d’ofertes rebudes: 1

Dades de l’empresa adjudicatària:

Denominació: Servicios Informáticos Microtec, SCP

Nacionalitat: Espanyola

Import: 68.529,56 euros

Import sense IVA: 56.636,00 euros

Documentació

Informe final

Resolució d’adjudicació

Data publicació: 7/9/2021 16:00 hores

Data d’adjudicació del contracte: 7/9/2021 15:00 hores

Termini per a la formalització del contracte: De conformitat amb les previsions contingudes als articles 153.1 i 221.6.f de la Llei de contractes del sector públic, els procediments derivats de l’acord marc no requeriran formalització del contracte, i la notificació a les empreses de l’adjudicació dels contractes basats en acord marc serà substituïda per la publicació al perfil del contractant de l’Institut Mare de Déu de la Mercè.

Número d’ofertes rebudes: 2

Dades de l’empresa adjudicatària:

Denominació: Maria Lourdes Martínez Centelles

Nacionalitat: Espanyola

NIF: 37379732V

 

Documentació

Informe final

Resolució d’adjudicació