ACREDITA’T – Àmbit: Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web

Aquest curs acadèmic 2019-2020 es porta a terme en diversos Instituts que depenen del Departament d’Educació un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 722 persones.
Pel que fa a l’Àmbit: Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web es convoquen 110 places. S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

S’adreça a professionals que actuïn sobre sistemes microinformàtics, sobre el maquinari i el programari, assegurant la qualitat del funcionament i utilització, recolzant l’usuari en el maneig. Professionals que creïn pàgines web que integrin diferents elements, amb llenguatges i editors apropiats i fer-ne la publicació al servidor corresponent.

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals:

http://acreditat.gencat.cat

2019_07_10-Pla de difusió AAC 2019-20 EDU

2019_07_10-Pla de difusió Avaluació i acreditació 2019-20_Aspirant_informàtica

2019_07_10-Pla de difusió Avaluació i acreditació 2019-20_informàtica

Per qualsevol dubte envieu un correu electrònic a la següent adreça:  acreditat@lamerce.academy

Resultats provisionals de preinscripció

Llistat provisional d’admesos en el procés de preinscripció d’acreditat a l’àmbit de microinformàtica i confecció de pàgines web

Llistat d’exclosos per manca de documentació.

Model de reclamació. El període de reclamació (3 dies hàbils): del 31 d’octubre al 6 de novembre.