ACREDITA’T – Àmbit: Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web

Convocatòria curs 2020 – 2021

En la present convocatòria hi ha hagut un canvi de centre on es farà l’acreditació en l’àmbit de Confecció de pàgines web i l’àmbit de Sistemes microinformàtics i xarxes. A partir d’ara es durà a terme a l’Institut Tecnològic de Barcelona, per la qual cosa els aspirants hauran d’enviar totes les seves consultes a l’adreça de correu: sara@itb.cat.  

 

Aquest curs acadèmic 2020-2021 es porta a terme en diversos Instituts que depenen del Departament d’Educació un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 660 persones.

Àmbits de la convocatòria:

 • Àmbit de Confecció i publicació de pàgines web es convoquen 10 places
 • Àmbit de Sistemes microinformàtics i xarxes es convoquen 15 places.

S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

S’adreça a professionals que actuïn sobre sistemes microinformàtics, sobre el maquinari i el programari, assegurant la qualitat del funcionament i utilització, recolzant l’usuari en el maneig. Professionals que creïn pàgines web que integrin diferents elements, amb llenguatges i editors apropiats i fer-ne la publicació al servidor corresponent.

Preinscripció

La preinscripció consta de dos passos:

 1. Emplenar la Sol·licitud de preinscripció (1 al 28 de setembre), accessible a través del web Acredita’t. Una
  vegada tramitada la sol·licitud s’obté un resguard de la sol·licitud, que cal conservar durant tot el
  procediment.
 2. Enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació justificativa dels requisits de participació-escanejada
  o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció (3 al 30
  de setembre). Es poden consultar les adreces de correu electrònic de cada centre en el web Acredita’t

Terminis:

 • Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: de l’1 al 28 de setembre de 2020
 • Presentació dels documents justificatius dels requisits de participació: del 3 al 30 de setembre de 2020.
 • Publicació del resultat provisional de la preinscripció: A partir del 10 de novembre de 2020 al web de cada
  centre.
 • Publicació del resultat definitiu de la preinscripció: A partir del 17 de desembre de 2020 al web de cada centre.

Requisits de participació.

Per participar en l’avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir, a 31 d’agost de 2020 els requisits
següents:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  • certificat de registre de ciutadania comunitària,
  • targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  • autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
  • sol·licitud de protecció internacional prevista a l’article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora
   del dret d’asil i de la protecció subsidiària.
 2. Tenir 18 anys per les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per les unitats de competència de nivell 2
  i 3
 3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver
  fet formació, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en
  els últims 10 anys transcorreguts abans de l’1 de setembre de 2020) tenir:

  • Per unitats de competència de nivell 1, 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores
   treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació no formal.
  • Per unitats de competència de nivell 2 i 3, 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores
   treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació no formal.

Més informació

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals:

http://acreditat.gencat.cat

Informació general

Informació àmbit Sistemes Microinformàtics i xarxes

Informació àmbit Confecció i publicació de pàgines web

Per qualsevol dubte envieu un correu electrònic a la següent adreça: inslamerce_acredita20-21@lamerce.academy

Convocatòries anteriors