Aquest curs 2023-2024 el nostre centre participa en el Programa FSE+ 21-27 “Orientació educativa en centres d’FP”, que comporta el cofinançament per part del Fons Social Europeu de la figura del/de la professional de l’orientació educativa  del centre.

La participació en aquest programa té l’objectiu de donar resposta a les necessitats del centre, l’alumnat i les famílies, de rebre una atenció educativa adequada i inclusiva que pugui permetre l’assoliment de l’èxit educatiu de tot l’alumnat en condicions d’equitat.