Durant el curs 2021-2022 s’ha activat el projecte de conversió elèctrica i en el propers mesos del curs 2022-2023 es realitzaran diferents activitats que impliquen la participació de l’alumnat en “Learning Teaching and Training Activity” dels països participants: Espanya (Euskal Herria i Catalunya), França, Finlàndia i Turquia. Pots accedir a la presentació des d’aquest enllaç.