Nova oferta formativa

Des del Departament de Fabricació Mecànica presentem la nova oferta formativa del Grau Superior de Disseny en Fabricació Mecànica, perfil professional Desenvolupament Virtual de l’Automòbil.

Continua sent el nostre fantàstic cicle de Disseny en Fabricació Mecànica amb dues noves incorporacions en el seu currículum, específicament adreçades al disseny de l’automòbil.

  • Disseny de Models Virtuals.
  • Anàlisi i Post-processament de Models Virtuals.

Ara, a part de continuar oferint un cicle que té cabuda en tots els sectors industrials, li donem un giny extra per que les i els nostres graduats tinguin un coneixement més específic en el disseny mecànic i el CAE del sector de l’automòbil, un sector molt ampli que incorpora moltes tecnologies.

Imatge de l’article What is Fusion 360?

Algunes característiques

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dissenyar productes de fabricació mecànica, estris de processament de xapa, motlles i models per a polímers, fosa, forja, estampació o pulverimetal·lúrgia, competències complementades amb formació específica del sector del desenvolupament virtual de l’automòbil.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a tècnica o tècnic en disseny assistit per ordinador (CAD); tècnic o tècnica en desenvolupament virtual de l’automòbil; tècnica o tècnic en desenvolupament de productes; tècnica o tècnic en desenvolupament de matrius; tècnica o tècnic en desenvolupament d’utillatges; tècnica o tècnic en desenvolupament de motlles; tècnica o tècnic en desenvolupament de productes i motlles.