Des del Consell Escolar de l’institut volem potenciar la igualtat real d’oportunitats i que es valori indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les persones, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, panfòbics, transfòbics, androcèntrics o xenofòbics; volem acabar amb les actituds discriminatòries per raó de l’orientació sexual o la identitat de gènere, així com per la procedència o la cultura.

Som conscients que encara estem molt lluny d’aconseguir-ho com a societat, però també sabem que estem avançant cap a millor cada dia.

Per poder continuar avançant convidem a tot el claustre i a l’alumnat a treballar amb perspectiva de gènere, amb l’objectiu de reflexionar-hi per trobar línies d’acció que permetin prevenir i resoldre les desigualtats.

I és des d’aquesta visió que us adjuntem els següents recursos, enllaços i elements d’ajuda relacionats amb el gènere i la coeducació:

Bústia Lila La Mercè

per a l’atenció de la violència de gènere al nostre institut

La Bústia Lila La Mercè busca ser un mitjà per que puguis comunicar de manera segura i confidencial qualsevol tema relacionat amb el gènere i l’orientació sexual, ben sigui violència, desigualtats o altres, que es presentin en el nostre institut. Des de la Bústia Lila La Mercè buscarem poder donar resposta  adreçant la persona interessada a un servei d’atenció específic o amb els recursos propis de l’institut, si és possible. 

Contactes i Telèfons

... en casos de violència de gènere

En Contactes i Telèfons posem al teu abast alguns dels serveis disponibles a la ciutat per atendre temes relacionats amb el gènere i l’orientació sexual, com pot ser violència, assessoria o documentació. Anirem ampliant els contactes amb el temps.

Recursos

per combatre la violència de gènere al nostre institut

En Recursos anirem adjuntant, durant el curs acadèmic, diferents enllaços relacionats amb el gènere i l’orientació sexual, sempre des d’una perspectiva d’apertura, tolerància i honestedat. Aquest recursos busquen ampliar els coneixements sobre temes de gènere i sexualitat des d’una posició crítica i actual.

Tipus de Violència

vinculades al gènere o l’orientació sexual

En Tipus de Violència volem fer visible els diferents tipus de violències vinculades amb el gènere i l’orientació sexual que continuen sent actuals i reals a la nostra societat, amb l’objectiu de poder identificar-les i combatre-les.

Actualitat

sobre temes de gènere, feminisme i orientació sexual

En Actualitat s’anirà publicant esdeveniments i activitats vinculades amb els temes de coeducació, feminisme, orientació sexual i igualtat de gènere.

On es troben aquests recursos?

Accessos directes

PC

A la nostra WEB des del menú desplegable La Mercè, a la part superior a la dreta de la finestra.

Mòbil

Seleccionant l’hamburguesa (les tres ratlletes) i després La Mercè.

A l'apartat "Alumnat"

PC

Entrant a l’apartat Alumnat, a la pàgina WEB, a dalt a la dreta de la finestra.

Mòbil

Entrant a l’apartat Alumnat, a la pàgina WEB, a dalt a la esquerra de la pantalla del mòbil.