Convocatòria per a la selecció d’alumnat de Formació Professional de Cicles Formatius de Grau Superior (Higher Education), per tal de dur a terme estades formatives en centres de treball i/o centres educatius (students’ mobility for training SMT) durant el Curs 2021–2022, projecte Erasmus+ 2022-1-ES01-KA102-063607 i 2022-01-ES01-KA103-081190.
Important: la realització de les estades formatives està condicionada a la situació de pandèmia.
 
Sessió informativa: Dijous 13 de gener 2021.
Hora: 14:15 – 15:00