Aquest curs es farà la recepció dels alumnes segons els torns indicats a les taules que es mostren a continuació. 

Als cicles de primer que tenen diversos grups (A,B,C…)  s’han distribuït els alumnes segons la primera lletra del seu COGNOM.


Família de Transport i manteniment de vehicles

Cicle
Aula
Hora
Tutor
Cognom de l’alumne
TORN MATÍ
AUTOMOCIÓ PRIMER – C
AUTOMOCIÓ SEGON – C
TORN TARDA
AUTOMOCIÓ – 1R A
A – M
AUTOMOCIÓ – 1R B – C
N – Z
AUTOMOCIÓ – 2N A
AUTOMOCIÓ – 2N B


Família d'Imatge personal

Cicle
Aula
Hora
Tutor
Cognom de l’alumne
TORN MATÍ
ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL, PÚB. I CORP. 1R
ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL, PÚB. I CORP. 2N
TORN TARDA
CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL – 1R
CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL – 2N


Família d'Informàtica i comunicacions

Cicle
Aula
Hora
Tutor
TORN TARDA
ADMINISTRACIÓ DE SIS. INFORMÀTICS EN LA XARXA – 1R
ADMINISTRACIO DE SIS. INFORMÀTICS EN LA XARXA – 2N
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB – 1R
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB – 2N


Família de Fabricació mecànica

Cicle
Aula
Hora
Tutor
TORN TARDA
DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA – 1R
DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA – 2N


Família d'Electricitat i electrònica

Cicle
Aula
Hora
Tutor
TORN MATÍ
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS – 1R
TORN TARDA
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS – 2N


Família d'Imatge i so

Cicle
Aula
Hora
Tutor
Cognom de l’alumne
TORN MATÍ
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS 1R
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS 2N
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 1R A
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 2N A
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R A
A – M
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R B
N – Z
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N A
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N B
TORN TARDA
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS – 1R
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS – 2N
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 1R
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 2N
PRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R
PRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N
REALITZACIÓ DE PROJECTES D’AUDIOV. I ESPECT. – 1R
REALITZACIÓ DE PROJECTES D’AUDIOV. I ESPECT. – 2N
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N