El dia 20 de Setembre es realitzarà la rebuda dels alumnes de GS.

Aquest curs es farà la recepció dels alumnes segons els torns indicats a les taules que es mostren a continuació. 

Als cicles de primer que tenen diversos grups (A,B,C…)  s’han distribuït els alumnes segons la primera lletra del seu COGNOM.


Família de Transport i manteniment de vehicles

Cicle
Aula
Hora
Tutor
Cognom de l’alumne
TORN MATÍ
AUTOMOCIÓ PRIMER – C
T3
10:00h
RUBÉN MARTÍNEZ
AUTOMOCIÓ SEGON – C
T8
12:00h
SANTIAGO SERRANO
TORN TARDA
AUTOMOCIÓ – 1R A
T1
16:00h
RUBÉN CUENCA
A – M
AUTOMOCIÓ – 1R B – C
T2
16:00h
LUÍS HERNÁNDEZ
N – Z
AUTOMOCIÓ – 2N A
T6
18:00h
DAVID ARLANZÓN
AUTOMOCIÓ – 2N B
T4
18:00h
SALVADOR NAVARRO


Família d'Imatge personal

Cicle
Aula
Hora
Tutor
Cognom de l’alumne
TORN MATÍ
ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL, PÚB. I CORP. 1R
308
10:00h
MERCEDES MORENO
ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL, PÚB. I CORP. 2N
410
12:00h
SUSANA CABELLOS
TORN TARDA
CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL – 1R
308
16:00h
MARIAN SANTOS
CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL – 2N
312
18:00h
CAROLINA GRANDES


Família d'Informàtica i comunicacions

Cicle
Aula
Hora
Tutor
TORN TARDA
ADMINISTRACIÓ DE SIS. INFORMÀTICS EN LA XARXA – 1R
209
16:00h
RUBÉN SÁNCHEZ
ADMINISTRACIO DE SIS. INFORMÀTICS EN LA XARXA – 2N
207
18:00h
JORDI ARANDA
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB – 1R
204
16:00h
ALBERT CANELA
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB – 2N
206
18:00h
JORDI MORENO


Família de Fabricació mecànica

Cicle
Aula
Hora
Tutor
TORN TARDA
DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA – 1R
307
15:00h
JORDI CLUA
DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA – 2N
METROL
17:00h
JUAN F. CARDONA


Família d'Electricitat i electrònica

Cicle
Aula
Hora
Tutor
TORN MATÍ
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS – 1R
T18
9:00h
ISMAEL INFANTES
TORN TARDA
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS – 2N
T18
17:00h
CARLES MARROT


Família d'Imatge i so

Cicle
Aula
Hora
Tutor
Cognom de l’alumne
TORN MATÍ
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS 1R
101 C
9:00h
FRANCESC VALLÈS
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS 2N
211
11:00h
RAQUEL ARDILA
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 1R A
414
9:00h
JULIA OLTRA
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 2N A
411
11:00h
EVA ARMILLAS
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R A
102 C
9:00h
ANNA MEROÑO
A – M
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R B
415
9:00h
HÉCTOR GONÁLEZ
N – Z
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N A
102D
11:00h
ALBERT G. DIGÓN
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N B
412
11:00h
LAIA SORIANO
TORN TARDA
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS – 1R
101 C
15:00h
JAUME SOLÉ
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS – 2N
211
17:00h
ELENA NOLLA
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 1R
414
15:00h
JORDINA ANGUERA
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 2N
104 B
17:00h
MARISA MARTÍN
PRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R
413
15:00h
MARIA FOLCH
PRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N
411
17:00h
JOSE LUIS DEL CAMPO
REALITZACIÓ DE PROJECTES D’AUDIOV. I ESPECT. – 1R
401
15:00h
SMRUTISHREE SALÓ
REALITZACIÓ DE PROJECTES D’AUDIOV. I ESPECT. – 2N
415
17:00h
Mª CARMEN REDONDO
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R
102 C
15:00h
PAU GARCÍA
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N
102 D
17:00h
EVA CRUCES