El dia 13 de Setembre es realitzarà la rebuda dels alumnes de GM i PFI.

Aquest curs es farà la recepció dels alumnes segons els torns indicats en les taules que es mostren a continuació. 

Als cicles de primer que tenen diversos grups (A,B,C…)  s’han distribuït els alumnes segons la primera lletra del seu COGNOM.


Família d'Imatge Personal

Cicle
Aula
Hora
Tutor
Cognom de l’alumne
TORN MATÍ
ESTETICA I BELLESA – 1R A (M)
408
10:00h
ISABEL SANTIAGO
A – M
ESTETICA I BELLESA – 1R B (M)
313
10:00h
Mª CARMEN ANULA
N – Z
ESTETICA I BELLESA – 2N A (M)
314
12:00h
JORDI GRAU
ESTETICA I BELLESA – 2N B (M)
315
12:00h
CARME BERMEJO
PERRUQUERIA I COSMÈTICA 1R (M)
312
9:00h
MIREIA GRANÉ


Família de Transport i manteniment de vehicles

Cicle
Aula
Hora
Tutor
Cognom de l’alumne
TORN MATÍ
CARROSSERIA – 1R (M)
302
10:00h
JOAN MATEU
CARROSSERIA – 2N (M)
304
12:00h
JORDI GIMENO
ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES – 1R A (M)
T1
10:00h
IVAN JIMÉNEZ
A – M
ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES – 1R B – C (M)
T2 – T3
10:00h
JOSE MANUEL DE-VOS
N – Z
ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES – 2N A (M)
T6
12:00h
FRANCESC CHICA
ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES – 2N B (M)
T4
12:00h
CARLES PIQUÉ


Família d'Informàtica i comunicacions

Cicle
Aula
Hora
Tutor
Cognom Alumne
TORN MATÍ
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES – 1R A (M)
207
10:00h
BELÉN FAYAS
A – M
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES – 1R B (M)
204
10:00h
LUIS OSTIZ
N – Z
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES – 2N A (M)
205
12:00h
ROBERT GARCIA
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES – 2N B (M)
206
12:00h
NÚRIA PI


Família de Fabricació mecànica

Cicle
Aula
Hora
Tutor
TORN MATÍ
SOLDADURA I CALDERERIA – 1R (M)
307
9:00h
GUILLEM QUIROGA
SOLDADURA I CALDERERIA – 2N (M)
METROL
11:00h
JOSÉ RAMÓN RAMOS
TORN TARDA
MECANITZACIÓ RELLOTGERIA – 1R (T)
214
15:00h
XAVIER TOMAS
MECANITZACIÓ RELLOTGERIA – 2N (T)
212
16:00h
JAVIER MARTÍNEZ


Família d'Imatge i so

Cicle
Aula
Hora
Tutor
Cognom de l’alumne
TORN MATÍ
VÍDEO, DISCJÒQUEI I SO – 1R A (M)
107E
9:00h
ARACELI BONO
A – M
VÍDEO, DISCJÒQUEI I SO – 1R B (M)
415
9:00h
JOSEP SERRA
N – Z
VÍDEO, DISCJÒQUEI I SO – 2N A (M)
107F
11:00h
NURIA PIERA
VÍDEO, DISCJÒQUEI I SO – 2N B (M)
401
11:00h
ERIKA SERRA
VÍDEO, DISCJÒQUEI I SO – 2N C (M)
413
11:00h
INÉS CORNELLES
TORN TARDA
VÍDEO, DISCJÒQUEI I SO – 1R D (T)
107E
15:00h
JESÚS G. PASTOR
VÍDEO, DISCJÒQUEI I SO – 2N (T)
107F
16:00h
NÚRIA SOLÉ


PFI

Cicle
Aula
Hora
Tutor
TORN MATÍ
AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA
306
11:30h
MARTA MARRIMBACHENA
AUXILIAR DE ELECTROMECÀNICA
305
10:30h
MÒNICA LÓPEZ
AUXILIAR DE PERRUQUERIA
310
9:30h
SANDRA DURÁN
AUXILIAR D’INFORMÀTICA
311
11:00h
JUDITH FERNÁNDEZ
AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA
AULES PIP
10:00h
MANUEL ALONSO
AUXILIAR DE PERRUQUERIA
AULES PIP
10:00h
MERITXELL LÓPEZ