Aquest curs es farà la recepció dels alumnes segons els torns indicats en les taules que es mostren a continuació. 

Als cicles de primer que tenen diversos grups (A,B,C…)  s’han distribuït els alumnes segons la primera lletra del seu COGNOM.


Família d'Imatge Personal

Cicle
Aula
Hora
Tutor
Cognom de l’alumne
TORN MATÍ
ESTETICA I BELLESA – 1R A (M)
A – M
ESTETICA I BELLESA – 1R B (M)
N – Z
ESTETICA I BELLESA – 2N A (M)
ESTETICA I BELLESA – 2N B (M)
PERRUQUERIA I COSMÈTICA 1R (M)


Família de Transport i manteniment de vehicles

Cicle
Aula
Hora
Tutor
Cognom de l’alumne
TORN MATÍ
CARROSSERIA – 1R (M)
CARROSSERIA – 2N (M)
ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES – 1R A (M)
A – M
ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES – 1R B – C (M)
N – Z
ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES – 2N A (M)
ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES – 2N B (M)


Família d'Informàtica i comunicacions

Cicle
Aula
Hora
Tutor
Cognom Alumne
TORN MATÍ
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES – 1R A (M)
A – M
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES – 1R B (M)
N – Z
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES – 2N A (M)
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES – 2N B (M)


Família de Fabricació mecànica

Cicle
Aula
Hora
Tutor
TORN MATÍ
SOLDADURA I CALDERERIA – 1R (M)
SOLDADURA I CALDERERIA – 2N (M)
TORN TARDA
MECANITZACIÓ RELLOTGERIA – 1R (T)
MECANITZACIÓ RELLOTGERIA – 2N (T)


Família d'Imatge i so

Cicle
Aula
Hora
Tutor
Cognom de l’alumne
TORN MATÍ
VÍDEO, DISCJÒQUEI I SO – 1R A (M)
A – M
VÍDEO, DISCJÒQUEI I SO – 1R B (M)
N – Z
VÍDEO, DISCJÒQUEI I SO – 2N A (M)
VÍDEO, DISCJÒQUEI I SO – 2N B (M)
VÍDEO, DISCJÒQUEI I SO – 2N C (M)
TORN TARDA
VÍDEO, DISCJÒQUEI I SO – 1R D (T)
VÍDEO, DISCJÒQUEI I SO – 2N (T)


PFI

Cicle
Aula
Hora
Tutor
TORN MATÍ
AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA
AUXILIAR DE ELECTROMECÀNICA
AUXILIAR DE PERRUQUERIA
AUXILIAR D’INFORMÀTICA
AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA
AUXILIAR DE PERRUQUERIA