Durant aquest curs els alumnes del PFI d’Auxiliar en muntatge d’instal·lacions electrotècniques en edificis han participat en el projecte de l’empresa Cellnex per promoure la seva motivació, acostar-los a la realitat laboral i encaminar-los en el seu futur professional.
Els treballadors voluntaris de Cellnex han fet una gran tasca amb els alumnes acompanyant-los durant varios mesos de manera virtual a conseqüència de la pandèmia, en un procés de creixement personal i de definició de noves fites per quan acabessin el curs.
Els alumnes han estat molt agraïts amb el suport rebut, amb tot el que han après i han valorat molt positivament aquesta experiència.
El diari El Nacional ha publicat una notícia referent a aquest projecte. Si voleu més informació aquí teniu l’enllaç: https://www.elnacional.cat/ca/branded/projecte-youth-challenge-prevenir-abandonament-escolar_617678_102.html