A la següent imatge es pot visualitzar la situació actual de la pandèmia. Per tant tots els programes d’Erasmus+ continuant en “stand-by”.