En la present convocatòria hi ha hagut un canvi de centre on es farà l’acreditació en l’àmbit de Confecció de pàgines web i l’àmbit de Sistemes microinformàtics i xarxes. A partir d’ara es durà a terme a l’Institut Tecnològic de Barcelona, per la qual cosa els aspirants hauran d’enviar totes les seves consultes a l’adreça de correu: sara@itb.cat.