En aquests llistat podeu comprovar si teniu plaça assignada a l’Institut:

LLISTAT DE PREINSCRITS AL CENTRE AMB ASSIGNACIÓ.(pdf)

preinscrits_al_centre_amb_assignació

LLISTAT 2(pdf)

report_1050_oferta_inicial

LLISTAT 3(pdf)

asignats_al_centre

LLISTAT 4(pdf)

1594974632106_report_1050_oferta_inicial

LLISTAT 5(pdf)

1594974635033_asignats_al_centre

LLISTAT 6(pdf)

1594974630030_preinscrits_al_centre_amb_assignació