El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus , ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març i fins al proper dia 27 de març, ambdós inclosos.

El centre Institut Mare de Déu de la Mercè té en procés la contractació del servei de neteja (publicat al DOGC núm. 8081 de 13.3.2020) amb una data de presentació de sol·licituds fins el dia 3 d’abril de 2020.

Ates la situació és suspèn el tràmit de presentació d’ofertes el qual es tornarà a reobrir a partir del primer dia lectiu efectiu garantint el mateix període que restava pendent.

Barcelona, 13 de març de 2020