Benvolguts/des,

El Departament d’Educació ens ha informat que tots els convenis que estan en vigor de FCT es paralitzen fins a reprendre l’activitat lectiva.
Els alumnes han de marcar com a Absència els dies que no vagin a l’empresa per aquest motiu i han d’especificar ‘coronavirus’.
Els alumnes que estan Becats o Contractats en modalitat DUAL han de continuar la seva estància en l’empresa si l’empresa així ho considera.
Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració.

Barcelona, 12 de març del 2020