Resolució Definitiva dels Projectes de Mobilitats Seleccionats a l’INS Mare de Déu de la Mercè, per tal que el professorat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme estades/visites d’observacions en centres socis d’altres països de la Unió Europea durant el curs 2019-2020.
S’inicia el procés amb les persones seleccionades, per tant s’ha de lliurar la següent documentació: Signatura de la carta d’acceptació i transferència bancària, dotació econòmica i transferència, destinació i logística.

En aquest enllaç es pot accedir a la resolució definitiva en la selecció de projectes de mobilitat per al professorat.