En aquest enllaç es pot consultar la relació provisional en la selecció de projectes de mobilitat per al professorat. Període de reclamació del 20 al 22 de gener, via Google Classroom.