Amb data d’avui 19 de desembre 2019, s’ha publicat la relació definitiva de les persones admeses i excloses del procés de selecció del professorat d’ensenyaments professionals de l’INS Mare de Déu de la Mercè, per tal que pugui dur a terme estades/visites d’observacions (job shadowing) en centres educatius d’altres països de la Unió Europea durant el curs 2019-2020.
Podeu consultar el llistat definitiu en aquest enllaç.
Comissió de selecció mobilitat internacional professorat.
INS Mare de Déu de la Mercè