Àmbit: Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web

Publicació de la relació definitiva de preinscrits admesos i no admesos en llista d’espera, de l’àmbit: Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web al centre: Institut Mare de Déu de la Mercè

En les llistes els aspirants surten ordenats conforme els criteris que s’indiquen a l’apartat 7. 2 de la Resolució PRE/1957/2019: Criteris ordenació

Informació per les persones excloses: Info per exclosos