Convocatòria per a la selecció de l’alumnat de Formació Professional de Cicles Formatius de Grau Superior (Higher Education) i Mitjà (Vocational Education and Training), per tal de dur a terme estades formatives en centres de treball (students’ mobility for training SMT) i en centres educatius (students’ mobility for studying SMS), durant el curs 2019-2020.

Les mobilitats estan subvencionades pels projectes: Erasmus+ 2019-1-ES01-KA103-063193 (HE) i 2019-1-ES01-KA102-063607 (VET).

Enllaç d’accés a la convocatòria