Àmbit: Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web

Per justificar que es compleixen els requisits de participació cal disposar dels documents que s’especifiquen a l’apartat Requisits de participació i documentació del web d’Avaluació i acreditació de competències professionals:

El termini de presentació de la documentació justificativa és del 5 al 25 de setembre de 2019. Aquesta documentació pot presentar-se presencialment o mitjançant correu electrònic, un cop escanejada. La documentació original, si s’envia per correu electrònic, s’ha de presentar el primer cop que es vagi a l’institut, per fer-ne la verificació, una vegada s’hagi estat seleccionat per participar en el procés.