Està obert el termini per sol·licitar les beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs 2019-20 cursen ensenyaments postobligatoris.

El termini de presentació de les sol·licituds és de l’1 d’agost a l’1 d’octubre de 2019.

Link on podeu consultar aquesta informació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris

Link on podeu fer la sol·licitud de la beca: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?moda=1