12 de setembre Inici classes Cicles formatius de grau Mitjà

09:00h alumnes de 1r (matí) / 10:00h alumnes de 2n (matí)

15:00h alumnes de 1r i 2n (tarda)

Aula 108
18 de setembre Inici classes Cicles formatius de grau Superior

09:00h alumnes de 1r (matí) / 10:00h alumnes de 2n (matí)

15:00h alumnes de 1r (tarda) / 16:00 alumnes 2n (tarda)

Aula 108