MATRÍCULA GRAU SUPERIOR 2019-2020

Calendari general: del 18 al 23 de juliol

Els alumnes admesos als cicles formatius de Grau Superior de les llistes definitives del 17 de juliol, hauran de formalitzar la matrícula, segons el cicle formatiu, els dies següents:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
    18 JULIOL 19 JULIOL
   
 
Alumnes del cicle formatiu:

IPA0-Assessoria d’imatge personal i corporativa

IPD0- Caracterització i maquillatge professional

ISD0-Producció d’audiovisuals i espectacles

ISB0-Il·luminació, captació i tractament d’imatge

Alumnes dels cicles formatius:

ISE0 – Animacions en 3D, jocs i entorns interactius

ISC0– So per a audiovisuals i espectacles


 

22 JULIOL 23 JULIOL    
Alumnes dels cicles formatius:

AEA0 –Ensenyament i animació socioesportiva

AEB0 – Condicionament físic

ISA0 – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

FMC0 – Disseny  en fabricació mecànica

 

Alumnes del cicle formatiu:

TMA0-Automoció

EED0-Sistemes de telecomunicació i informàtics

ICC0-Desenvolupament d’aplicacions web

ICA0-Administració de sistemes informàtics en xarxa

   

Documentació per a formalitzar la matrícula:

1.- Imprès de matrícula ➡

2.- Resguards de Pagament

3.- Identificació:

Alumnat menor d’edat

  • L’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
  • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE del pare, la mare o el tutor legal de l’alumne.
  • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne.
  • L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne, si la teniu.

Alumnat major d’edat

  • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne.
  • L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne, si la teniu.

4.- Documentació acadèmica (fotocòpia i original)

  • PROVA D’ACCÉS: Certificat de la prova d’accés.
  • GRADUAT EN ESO: Certificat acadèmic o llibre
  • ALTRES ESTUDIS QUE PERMETIN L’ACCÉS: Certificat

5.- Fotografia original de format carnet amb el nom i el cicle escrits a la part posterior.

6.- Alumnes de nova incorporació als cicles de la família d’Activitas Físiques i Esportives: Certificat mèdic oficial.