MATRÍCULA GRAU MITJÀ · ALUMNES ADMESOS PER AL CURS 2019-2020

Calendari general: del 9 al 15 de juliol

Els alumnes admesos als cicles formatius de Grau Mitjà de les llistes definitives del 8 de juliol, hauran de formalitzar la matrícula, segons el cicle formatiu, els dies següents:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
   9 JULIOL
10 JULIOL
11 JULIOL
12 JULIOL
  Alumnes del cicle formatiu:

IS10-Vídeo discjòquei i so (ASSIGNATS A TORN MATÍ)

Alumnes del cicle formatiu:

TM10-Electromecànica de vehicles

IS10-Vídeo discjòquei i so (ASSIGNATS A TOR TARDA)

Alumnes del cicle formatiu:

IP20 – Estètica i bellesa

Alumnes dels cicles formatius:

TM20 – Carrosseria

FM10 – Soldadura i caldereria

FM21 – Manteniment i reparació en rellotgeria


 

15 JULIOL
   
Alumnes dels cicles formatius:

EE30 – Instal·lacions de telecomunicacions

IC10 – Sistemes microinformàtics i xarxes

 

       

Documentació per a formalitzar la matrícula:

1.- Imprès de matrícula ➡

2.- Resguard de Pagament

3.- Identificació:

Alumnat menor d’edat

  • L’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
  • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE del pare, la mare o el tutor legal de l’alumne.
  • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne.
  • L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne, si la teniu.

Alumnat major d’edat

  • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne.
  • L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne, si la teniu.

4.- Documentació acadèmica (fotocòpia i original)

  • PROVA D’ACCÉS: Certificat de la prova d’accés.
  • GRADUAT EN ESO: Certificat acadèmic o llibre
  • ALTRES ESTUDIS QUE PERMETIN L’ACCÉS: Certificat

5.- Fotografia original de format carnet amb el nom i el cicle escrits a la part posterior.