PAU PER ALUMNES DE CFGS

Calendari de les PAU  (Proves d’Accés a la Universitat) 2019 per als estudiants titulats Tècnics Superiors (CFGS)

Del 16 al 30 de maig Període de matrícula per a la convocatòria de les PAU juny 2019. La matrícula es realitzarà al portal d’accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat).
El 24 de maig L’Oficina d’Accés a la Universitat enviarà als centres el primer llistat dels alumnes que hagin fet la matrícula fins al 22 de maig.
(AQUEST TRÀMIT EL FA EL CENTRE. ELS ESTUDIANTS NO HAN DE DEMANAR CAP CERTIFICAT INDIVIDUAL)
El 31 de maig L’Oficina d’Accés a la Universitat enviarà als centres un segon llistat dels alumnes que hagin fet la matrícula fins al 30 de maig.
(AQUEST TRÀMIT EL FA EL CENTRE. ELS ESTUDIANTS NO HAN D’ENVIAR CAP CERTIFICAT INDIVIDUAL)
El 7 de juny Tramesa per correu electrònic als centres de CFGS des de l’Oficina d’Accés a la Universitat, amb la relació de l’alumnat matriculat, tribunal i lloc d’examen.
L’alumne haurà de consultar el lloc d’examen al portal d’accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat).
12, 13 i 14 de juny Proves d’Accés a la Universitat, convocatòria de Juny 2019.
Del 9 al 24 de juliol Matrícula convocatòria de setembre 2018. La matrícula es realitzarà al portal d’accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat).
3, 4 i 5 de setembre Proves d’Accés a la Universitat, convocatòria de Setembre 2019.

Calendari prova d’aptitud personal (PAP) convocatòria extraordinària 2019 per accedir als graus en educació infantil i en educació primària

Del 9 al 15 de juliol Matrícula convocatòria extraordinària 2019. La matrícula es realitzarà al portal d’accés a la universitat.
(https://accesuniversitat.gencat.cat).
19 de juliol PAP Convocatòria extraordinària 2019.

Tota la informació general la trobareu l’enllaç següent: http://universitats.gencat.cat/