Dies de matrícula per als alumnes que ja estan cursant algun cicle a l’Institut (alumnes que passen a 2n curs o alumnes repetidors).

Full de matrícula Grau Mitjà
Full de matrícula Grau Superior

Actualitzat 31/05/2019

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
11 JUNY 12 JUNY 13 JUNY 14 JUNY
Tramitació de títols (de 09:00h a 13:00h i de 15:00h a 18:00h) Alumnes de la família professional d’Imatge i soCognoms de la A a la L Alumnes de la família professional de Transport i manteniment de vehicles Alumnes de la família professional d’Informàtica i comunicacions
17 JUNY 18 JUNY 19 JUNY 20 JUNY 21 JUNY
Alumnes de la família professional d’Animació d’activitats físiques i esportives Alumnes de la família professional d’Imatge i soCognoms de la M a la Z Alumnes de la família professional d’Imatge personal

 

 Alumnes de la família professional de Fabricació Mecànica i de la família professional d’Electricitat i electrònica
Tramitació de títols (de 09:00h a 13:00h i de 15:00h a 18:00h)
24 JUNY 25 JUNY 26 JUNY 27 JUNY 28 JUNY
Tramitació de títols (de 09:00h a 13:00h i de 15:00h a 18:00h) Alumnes de la família professional d’Imatge personal Alumnes de la família professional de Transport i manteniment de vehicles   Alumnes de la família professional de Fabricació Mecànica i de la família professional d’Electricitat i electrònica
1 JULIOL 2 JULIOL 3 JULIOL 4 JULIOL
Alumnes de la família professional d’Imatge i soCognoms de la A a la L Alumnes de la família professional d’Imatge i soCognoms de la M a la Z Alumnes de la família professional d’Animació d’activitats físiques i esportives Alumnes de la família professional d’Informàtica i comunicacions
L’horari de tramitació de títols durant els dies de matrícula serà de 09:00h a 10:00h
Alumnes de la família professional d’Imatge i so:
CFGM (IS10) Videodisjòquei i so
CFGS (ISE0) Animacions 3D, jocs i entorns interactius
CFGS (ISB0) Il·luminació, captació i tractament d’imatge
CFGS (ISD0) Producció d’audiovisuals i espectacles
CFGS (ISA0) Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
CFGS (ISC0) So per a audiovisuals i espectacles
Alumnes de la família professional d’Animació d’activitats físiques i esportives
CFGS (0151) Animació d’activitats físiques i esportives (LOGSE)
CFGS (AEA0) Ensenyament i animació socioesportiva
CFGS (AEB0) Condicionament físic
Alumnes de la família professional de Transport i manteniment de vehicles
CFGM (TM10) Electromecànica de vehicles
CFGM (TM20) Carrosseria
CFGS (TMA0) Automoció
Alumnes de la família professional de Fabricació Mecànica i de la família professional d’Electricitat i electrònicaCFGM (FM21) Manteniment i reparació en rellotgeria
CFGM (FM10) Soldadura i caldereria
CFGM (EE30) Instal·lacions de telecomunicacions
CFGS (FMC0) Disseny en fabricació mecànica
CFGM (EE30) Instal·lacions de telecomunicacions
CFGS (EED0) Sistemes de telecomunicacions i informàtics
Alumnes de la família professional d’Imatge personal
CFGM (IP20) Estètica i bellesa
CFGS (IPD0) Caracterització i maquillatge professional

CFGS (IPA0) Assessoria d’imatge personal i corporativa
Alumnes de la família professional d’Informàtica i comunicacions
CFGM (IC10) Sistemes microinformàtics i xarxes
CFGS (ICA0) Administració de sistemes informàtics en la xarxa
CFGS (ICC0) Desenvolupament d’aplicacions web