Els alumnes de 2n del Cicle Superior d’Animació d’Activitat Físico
Esportives van dirigir una classe d’educació física  als nois i noies de
l’Escola d’Educació Especial “La Ginesta”.

Des de l’assisgnatura d’activitat física per a persones amb discapacitat
han estat preparant les diferents activitats que finalment van poder
portar a la pràctica.

La valoració final ha estat altament positiva tant per part del nostres
alumnes que la valoren com a molt enriquidora ,així  com des de l’escola
La Ginesta on ens feciciten pel alt grau d’implicació que van demostrar
els nostres alumnes.