Aquest dilluns 25 de febrer, els alumnes Marc López Cañizares i Marcos Medel Gimenéz del CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives, i Zdravko Zhivkov Beremski del CFGS d’Automoció; han començat les seves estances Erasmus a Benedita (Portugal) i Karlstad (Suècia), respectivament.
Les estades d’estudiants en pràctiques de formació (Student Mobility for Traineeships) forma part del Projecte 2018-1-ES01-KA103-048685 per a la Educació Superior, gestionat per l’Equip de Mobilitat Internacional de l’INS La Mercè, i finançat per el Programa Erasmus+ de la Unió Europea a través de Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
Des de l’EMI volem agrari la col·laboració dels institut Externato Cooperativo da Benedita i Karlstads Kommun Nobelgymnasiet.
També volem agrair a la coordinació de relació institut-empresa i al administrador de l’institut per la seva ajuda amb gestions amb tots els aspectes logístics que comporta aquest tipus de mobilitat.