Resolució de 10 de desembre de 2018, concessió de beques/ajudes per l’alumnat de FP de Segon Curs de Cicles Formatius de Grau Superior per tal de dur a terme estades formatives en centres de treball i educatius estrangers pel curs 2018-2019, projecte Erasmus+ 2018-1-ES01-KA103-048685.

Consulteu la Resolució en aquest enllaç